นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผมเป็นคนส่วนน้อยในสังคมด้านนี้

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
02 January 2013 13:29
#82901

สวัสดีปี2556ค่ะ

ยาดมเอง