นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หรรษา 2556 ขอให้ขบขัน

Ico48

ชอบจัง คำว่า "จิกกีดกัน วันละนิด จิตแจ่มใส"

เนื้อหาเต็ม: หรรษา 2556 ขอให้ขบขัน