นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หรรษา 2556 ขอให้ขบขัน

Ico48

ต้องรีบย้อนขึ้นไปดูว่าตัวเองแต่งว่าจิกกัด รึ จิกกีด ..โอ.. โล่งอก..

จิกกัดกัน วันละนิด จิตแจ่มใส ขออย่างฮา..จริงๆ คะอาจารย์..

เจ็บๆ คันๆ หัวร่อกันฉันท์เพื่อนเธอ  (อีกหน่อยก็ได้)

เนื้อหาเต็ม: หรรษา 2556 ขอให้ขบขัน