นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง

Ico48

สังคมแห่งความสำเร็จบนพื้นฐานของมิตรภาพโดยแท้ ชอบใจ เป็นสิ่งที่เราร่วมสร้างได้สิ่งที่ได้คือการให้คุณค่ากับทุกคนและทุกบทเรียน ที่ช่วยให้เราเกิดการพัฒนา

ด้วยความขอบคุณ

ยาดมเอง