นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของการเขียนบันทึกผ่าน share.psu

Ico48

พี่ก็เขียนเรื่อง น้องแมกซ์กับมิกซ์ บ้างซี ลงรูปด้วย เราจะได้ทราบข่าวคราวพี่บ้าง