นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 family2.jpg

Ico48

ไม่รู้ใครตัวใหญ่กว่าใคร ระหว่างคนอุ้ม กะคนโดนอุ้ม แต่เป็นความเป็นแม่

เนื้อหาเต็ม: family2.jpg