นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยืดอก พกแก้ว (กันดีกว่า) ค่ะ

Ico48
MK [IP: 171.5.97.222]
16 มกราคม 2556 18:36
#83390

นำแก้วที่ใช้แล้วไปใช้ใหม่เป็นประจำอยู่แล้ว เพราะได้ลดราคาถึง 2 บาท