นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จุดที่ควรระวังบนถนนกาญจนวนิชย์

Ico48

ขับกลางวันคงต้องระมัดระวัง แต่กลางคืนนี้ซิ ต้องเพิ่มเป็น 2 เท่า ดูจากภาพไม่มีไฟกระพริบให้เห็นนะค่ะ