นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จุดที่ควรระวังบนถนนกาญจนวนิชย์

Ico48

ผมว่าเขาออกแบบผิดครับ มองไม่ออกว่าทำไมต้องทำยื่นออกมา คงต้องการให้รถที่เลี้ยวออกมาปลอดภัย แต่หากมีสัญญาณไฟจราจรก็ไม่น่าจำเป็น สังคมไทยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้อื่นครับ หากรู้ว่ามีอุบัติเหตุควรทำการป้องกันแบบชั่วคราวไว้ก่อนได้หรือไม่?