นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนนั้นสำคัญที่สุด

Ico48

คนก็ยุ่งที่สุดเหมือนกัน หากมีแต่คนวนไปมา

เนื้อหาเต็ม: คนนั้นสำคัญที่สุด