นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชาวนากับลาแก่

Ico48

เจ้าลาโง่เพิ่งจะมาฉลาด ยังดีที่ฉลาดได้ทันเวลา เนอะ

เนื้อหาเต็ม: ชาวนากับลาแก่