นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 FLVMerge.zip

Ico48
rong [IP: 61.19.233.103]
30 มกราคม 2556 13:06
#83774

ใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เนื้อหาเต็ม: FLVMerge.zip