นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรณีที่เลือกรับบำนาญ ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง

Ico48

เพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะ กรณีที่ อาจารย์ของภาควิชาสอบถามว่า "ตอนเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการเมื่อทำงานครบ 25 ปี หรืออายุครบ 50 ปี หากเลือกรับบำนาญ ใครสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้างและสามารถเบิกได้จนถึงอายุเท่าไร ? "

กรณีนี้ หากเกษียณ หรือลาออกจากราชการเมื่อทำงานครบ 25 ปี หรืออายุครบ 50 ปี ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้คือ ข้าราชการบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบื้ยหวัด และบุคคลในครอบครัวตามที่ พี่  Baby ได้ให้ข้อมูลค่ะ แต่ลูกจ้างประจำที่เกษียณไม่สามารถเบิกได้นะคะ 

แต่ก็ได้รับข่าวดีจากมหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้ขยายสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย บุคลากรเกษียณ และญาติสายตรง สามารถเลือก รพ.ม.อ. เป็นรพ.ประกันตนได้ โดยใช้สิทธิบัตรทอง หรือ บัตรปกส. ตามสถานภาพค่ะ

ซึ่ง Palmmy จะขยายผลในบันทึกฉบับหน้า ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วค่ะ