นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2556

Ico48
tae tae (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
04 กุมภาพันธ์ 2556 14:12
#83911

ยังไม่เคยไปตรวจดูเลยค่ะ อายุยิ่งเยอะ ยิ่งต้องไปตรวจ กลัวโคเลสเตอรอลสูง