นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

Ico48

อธิบายได้เคลียร์มากเลยค่ะ

ชนิดที่ว่าดิฉันนั่งทำงานอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่ ตอนแรกก็ไม่เข้าใจ มาอ่านบันทึกนี้ ใช้คำง่าย ภาษาบ้าน ๆ อ่านแล้วเข้าใจดีจัง

เชียร์ ๆ ให้บันทึกนี้เป็นบันทึกแนะนำนะคะ