นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

Ico48
สุพัตรา [IP: 115.67.195.36]
05 กุมภาพันธ์ 2556 17:34
#83953

ถ้าแม่มีสิทธิเบิกได้ รัฐวิสาหกิจอยู่แล้ว สามารถใช้สิทธินี้ร่วมด้วยได้หรือไม่ค่ะ