นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เบอร์ฉุกเฉินที่ควรรู้

Ico48
Baby (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
06 กุมภาพันธ์ 2556 10:11
#83964

ขอบคุณน้องปอที่นำมาแบ่งปัน เมมไว้แล้วค่ะ จริงนะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน อาจจะชง ทำอะไรไม่ถูก เมมเผื่อไว้ก่อน เหลือดีกว่าขาด