นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

Ico48
PalmMy (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
06 กุมภาพันธ์ 2556 10:59
#83965

ตอบคุณสุพัตรา นะคะ

สิทธิในทีนี้ คือสิทธิรักษาตัวในโรงพยาบาล ม.อ.

และส่วนเกินสิทธิค่าห้องพิเศษ

"ซึ่งญาติสายตรงได้ทุกคนค่ะ"

ส่วนการเบิกค่ารักษา เบิกได้ตามสถานภาพค่ะ

สิทธิข้าราชการ เบิก ข้าราชการ

สิทธิประกันสังคม เบิก ประกันสัมคม

สิทธิบัตรทอง เบิก บัตรทอง

และมีคำถามเพิ่มเติมจากบุคลากรในคณะ

ถามว่า ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลม.อ. แต่หากวันดีคืนดี อยากรักษาตัวที่โรงพยาบาลม.อ.

สามารถลดหย่อนส่วนเกินสิทธิค่าห้องพิเศษได้หรือไม่

โทรสอบถามโรงพยาบาลแล้ว ได้คำตอบว่า "ได้ค่ะ"

^ ^