นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทเรียนที่ควรรู้ก่อนจัด งานแต่งงาน

Ico48

Ico48 Our Shangri-La นั่นซิ ใครขุดเค้ามา

Ico48 เมตตา เอ่อ ยากจังพี่