นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เราทำงานเพื่อเงิน?

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
14 กุมภาพันธ์ 2556 09:17
#84150

ทำงานเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เนื้อหาเต็ม: เราทำงานเพื่อเงิน?