นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำว่า LOVE

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
14 Febuary 2013 23:47
#84182

ชีวิตนี้น้อยนัก

เรามาอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสมบุญบารมี

ทำวันนี้ของเราให้เป็นวันที่ดีทั้งวันนี้และเบื้องหน้า

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: คำว่า LOVE