นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นวัตกรรมเพื่อหาที่จอดรถ

Ico48

เติมลมธรรมดานี่แหละ tiny apple แล้วให้คนที่จอดรถชมบ่อย ๆ

*_^

เราเอง