นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

Ico48

ตามสิทธิบัตรทองจะมีสถานพยาบาลหลัก และสถานพยาบาลรองอยู่ เข้าใจว่าต้องเป็นไปตามระบบส่งต่อครับ ยกเว้นกรณีเหตุฉุกเฉินที่ใช้บริการฉุกเฉินที่โรงพยาบาลไหนก็ได้

การใช้บริการข้ามเขตหรือข้ามขั้นตอน (ระบบส่งต่อ) เข้าใจว่าไม่น่าจะทำได้ครับ เพราะเกี่ยวเนื่องกับระบบการจัดสรรงบประมาณของบัตรทอง

ถ้าพังงาส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาที่ รพ. ม.อ. รพ. พังงาก็ต้องตามจ่าย คือต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับ รพ. ม.อ. ซึ่งอัตรา (rate) ของค่ารักษาพยาบาลจะต่างกันอยู่ ตัวอย่างเช่น ผ่าไส้ติ่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดคิด 10,000 บาท/ case แต่ รพ. ม.อ. อาจจะคิด 15,000 - 20,000 บาท/ case ซึ่งถ้าข้ามขั้นตอนจะทำให้ รพ. พังงา ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น (ส่วนต่าง) ไป 5,000 - 10,000 บาท

ประมาณนี้ครับ

เราเอง