นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต

Ico48

เสียดายจังเลย น้องไอซ์ ที่พี่ไม่ได้ไปร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ด้วย

เพราะติดภาระกิจสำคัญ อยากเล่นแชร์บอลจัง

...พี่อ้วน...