นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
ครูชนบท [IP: 113.53.198.11]
26 กุมภาพันธ์ 2556 14:28
#84530

ผมอ่านข้อความคำถามว่าโครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2557 มีหรือไม่ ไม่เห็นใครจะตอบให้ชื่นใจได้เลย เซ็งๆๆๆๆๆๆๆ