นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพิ่มความเร็วการคำนวณโดยใช้ DOS

Ico48

ตอนที่รันด้วย excel นั้น excel ใช้การทำงานกี่ core ครับ โปรแกรมคำนวณบางโปรแกรมจะใช้ความสามารถของการมีหลาย core ได้ ซึ่งเราอาจจะต้องระบุ/กำหนดว่าให้โปรแกรมนัิน ๆ ทำงานกี่ core พร้อม ๆ กัน

เราเอง