นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR ทะเลบัน : กำหนด "ค่านิยม" ร่วมกัน

Ico48
  • จัดให้น้องยามคนสวย ตอนนี้ คลื่นไส้ อาเจียนอยู่  ทราบว่า กำลังมีสมาชิกใหม่    คนแรก กะทิ  คนต่อไปชื่อน้อง ..?..