นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR (After Action Review) ผลที่ได้รับเกินความคามดหมาย

Ico48

รอฟังเรื่องเล่า

ตอนแรกเห็นรูปเพียงครึ่งเดียว ตกใจหมด นึกว่าเป็น "ผู้ชน" ที่ไหนได้สระ "ะ" โดนบังอยู่นี่เอง

เราเอง