นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม้มงคล(สำหรับวันเสาร์)

Ico48

รอวันเสาร์มานานมากเลยกว่าจะอ่าน  ดีใจในที่สุดก็มีวันเสาร์เสียที ขอบคุณครับ กันเรื่องต้นไม้ ต้องหามาปลูกมั้งแล้ว