นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 External Shutdown

Ico48

อาการของ degasser น่าจะไม่หนัก

แต่ดูท่า degasser จะหนักเอาการอยู่นะครับ ถ้าให้คุณทดแทนยก น่าจะเข็ดเอวไปหลายวัน

^-^

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: External Shutdown