นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR ทะเลบัน : กำหนด "ค่านิยม" ร่วมกัน

Ico48

ฝันว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมวันนั้นด้วย แล้วเขียนว่า

" ปันกันสร้างสรรสมดุล"

ร่วมเรียนรู้ เกื้อกูลและแบ่งปัน

สานสัมพันธ์ สรรสร้างทางสุขเย็น

สรุปค่านิยม share.psu.ac.th คือ "แบ่งปัน สร้างสัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรร"

ยินดีนำใช้

ยาดมเอง