นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร???

Ico48

ข้อความส่วน

"แต่ที่น่าสังเกตคือสภาพอากาศของจังหวัดสงขลา ปัจจุบันคล้ายกัวลาลัมเปอร์  เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย  จะเริ่มตรงกัน  คือจะออกในช่วงปีใหม่  ส่วนอากาศของภาคใต้จะขยับขึ้นไปแถวจันทบุรีและระยอง  ทำให้ผลไม้ในแถบนั้นให้ผลในช่วงเวลาเดียวกับภาคใต้"

ขาด ๆ ขัด ๆ กระโดดไปยังไงไม่รู้นะครับ

เราเอง