นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 “สันโดษ”ช่วยให้ชีวิตไม่ขาดทุน

Ico48

เพราะฉะนั้น มนุษย์เราต้องรู้จักพยัญชนะไทยตัวที่ 30 ใช่มั้ยพี่