นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร???

Ico48

ขอบคุณค่ะ พี่ shang แก้ไขให้แล้วค่ะ