นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตที่สามารถกำหนดได้

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
10 March 2013 13:44
#85168

คอยอ่าน "บันทึกเรื่องหอย" อยู่ครับ

อิอิอิ

เราเอง