นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตที่สามารถกำหนดได้

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
10 March 2013 14:02
#85172

น้า shangri กำลังจะเขียนเรื่องหอยอยู่พอดี เพราะ up รูป Shellfish ขึ้น ได้รูปมาตอนไป ทำแผนกลยุทธ์ แต่สมาธิมันไม่มา เลยได้เรื่องนี้มาก่อน วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต