นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

Ico48

ไขข้อข้องใจได้ดีค่ะ ในเรื่องส่วนการรับรองญาติสายตรงที่ขอใช้สิทธิส่วนลด มีบันทึกของคุณปราณี ที่นี่ค่ะ http://share.psu.ac.th/blog/dairy/27486