นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 FLVMerge.zip

Ico48
deaw [IP: 125.26.22.246]
12 มีนาคม 2556 07:56
#85236

แก้ไข

เป็นภาษาไทยได้ แต่ห้ามเว้นวรรค

และต้องเรียงลำดับก่อนหลังให้ถูกต้อง โดยคลิกเม้าส์เลือนลำดับก่อนหลังในลิส

เนื้อหาเต็ม: FLVMerge.zip