นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกร็ดน่ารู้ SEM ตอน อาหารทอด

Ico48

แก้นิดนะครับ "ลอยหัก" เป็น "รอยหัก" ครับ แล้วลบเม้นท์นื้ด้วยครับ