นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

เรืองแรก ทำไมต้องเดินทางมาภูเกีต

เรื่องสอง มาโดยเส้นทางใด ประทับใจหรือไม่

เรื่องสาม ถ้าเราไม่มา จะเกิดอะไรขึ้น

เรื่องสี่ คนที่บ้านใครดูแล หรือว่าปิดเทอม

เรื่องสี่ อาหารเย็นนี้ ทานอะไร สถานที่ แนะนำซิ

เรื่องห้า ที่พักนั้นที่พัก เป็นเช่นไร

เรื่องหก เวลากับการเดินทาง

เรื่องหก เวลาไม่พกับงานที่ทำ

เรื่องเจ็ด ต้องทำอะไรบ้างกับวงแชร์

เหนื่อย แล้ว พอก่อน 555

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน