นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ผมก็หาเรื่องทุกอย่าง เอ้ย! มองเรื่องทุกอย่างเป็นบันทึกเหมือนกันครับ มันรู้สึกเหมือนว่าต้องตีความในสิ่งที่เราเห็นให้ได้ ตอบโจทย์อดีตและปัจจุับัน ทำไมต้องเป็นแบบนั้น และกระทบอะไรบ้างต่อตัวเราในอนาคต

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน