นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ครับ Chrome ใช้การตั้งค่าข้างต้นอันเดียวกับของ IE หรือของจริงคือ Chrome ใช้การตั้งค่า (การ connection) ของ IE

ถ้า IE เข้าได้ Chrome ก็ควรจะเข้าได้ ถ้า IE เข้าไม่ได้  Chrome ก็ควรจะเข้าไม่ได้เช่นกัน

ถ้าให้เดาจากอนุทิน น่าจะเป็นเรื่องการตั้งค่าการ by pass proxy นะครับ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน