นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไร (ตอนที่ 1)

Ico48
พนักงาน [IP: 192.168.200.134]
20 มีนาคม 2556 15:34
#85615

จริง ๆ คือ เงินของพนักงานเอง ทั้งส่วนของ ลูกจ้าง และ นายจ้าง ในส่วนที่นายจ้างจ่าย แท้จริง ก็คือ เงินของลูกจ้าง ที่มหาวิทยาลัยหักไว้ทุกเดือนจากค่าจ้างทั้งหมด แล้วก็นำมาจ่ายสมทบ 

ฟังแล้วก็ ตลกดี