นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอบคำถามคุณภัทธ์ เกี่ยวกับการ backup ข้อมูลของ share (บางส่วน)

Ico48

ค่อย ๆ แกะไปเรื่อย ๆ ขยับไปทีละนิด

ผมเห็นตรงกับ อ. ฉัตรชัย เรื่องการ backup ในขณะนี้ ในเรื่องเนื้อที่ของ server เองก็ไม่ต่างจากที่ประมาณการเอาไว้มากนัก เวลาการ backup ที่ลดเวลาลงมาเหลือเพียงครึ่งชั่วโมงต่อวัน

เทียบกับระยะเวลา ๕ ปี ส่วนที่เป็นแฟ้มข้อมูลประกอบบันทึกมีเพียง ๒๒ จิกะไบต์ หรือ ๒๒ / ๕ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ ๔ จิกะไบต์ต่อปี แต่ผมคาดว่าช่วงปีแรก ๆ น่าจะมีขนาดมากกว่าปีหลัง ๆ ค่อนข้างมาก

ที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นเรื่องความเสี่ยงที่ Hard disk จะเดี้ยงมากกว่า ซึ่งทางผู้จัดการอย่างท้าวแชร์หรือทีม CKO คงต้องคิดหาทางร่วมกันในการที่จะลดความเสี่ยง หรือมีระบบสำรองที่ช่วยลดความเสียหายจากเหตุไม่คาดฝัน

เราเอง