นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ของดีหายากบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
  • ใบกะพ้อนี้ เวลานำมาทำต้มนั้น ต้องคลี่ใบออกมาก่อนห่อต้ม (ใส่ข้าวเหนียว) ก่อน 1 วัน เพื่อป้องกันใบแตกเวลารีดและใส่ข้าวเหนียว และให้ผลิกสลับด้านกันช่วงที่ห่อต้มค่ะ
  • ได้เห็นแม่เวลาจะทำต้มจากใบกะพ้อ จะตัดมาก่อนประมาณ 4-5 วัน  โดยนำมาห่อกับกาบกล้วยค่ะ เพื่อรักษาคุณภาพมิให้ใบเหี่ยวก่อนที่จะทำจริงค่ะ