นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งการบ้านจาก จัดทำแผนกลยุทธ์ Share ณ ทะเลบัน

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
24 March 2013 17:16
#85784

หลากหลายฝวาไรตี้

ชีวิต teddy ในเดือนนี้

ได้เห็นหลากหลายของชีวิต

ใน 1 เดือน

ลีลาเร้าใจ ชวนอ่านเหมือนเดิเร้ยยยย

อิ..อิ...

เอ้!!!! แล้เรา aar หรือยังหว่า