นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งการบ้านจาก จัดทำแผนกลยุทธ์ Share ณ ทะเลบัน

Ico48
AE (Recent Activities)
25 March 2013 08:28
#85801

น้องเรางานเข้า...แถมยังป่วยอีก...ตอนนี้สบายดีแล้วนะ