นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จับตุ๊กตาดินเผามาแต่งตัว

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
25 March 2013 09:29
#85810

เสร้จแล้วบายใจ

จากน้องมอมแมมกลายเป็นน้องแก้มแดงไปซะแล้ว

สวย ๆ

เราเอง