นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จับตุ๊กตาดินเผามาแต่งตัว

Ico48

เอาท้าวแชร์ ไประบายสีแบบนั้นบ้างซิ

จะได้ สวย สวย

อิ..อิ..