นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บ้านนอกเข้ากรุง

Ico48

วันนี้ก็กลับบ้านนอกแล้วครับ

พักผ่อน

ไปตกปลาลอยโทงเทงอยู่ริมคลอง

เนื้อหาเต็ม: บ้านนอกเข้ากรุง